Obračun i evidencija poreza na dodanu vrijednost na primjerima nabave i prodaje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Obračun i evidencija poreza na dodanu vrijednost na primjerima nabave i prodaje
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: