Kupnja imovine i naplata jamstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Kupnja imovine i naplata jamstva
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine i naplata prethodno primljenog jamstva, tema je ovoga proračunskog praktikuma. Ako se daje predujam za kupnju dugotrajne nefinancijske imovine, evidentira se imovina u obliku potraživanja za financijsku imovinu. Prijeporno je koji račun izvora vlasništva odobriti ako se ta dugotrajna imovina kupuje iz vlastitih prihoda. Proračunska osoba može naplatiti i prethodno primljeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Vrsta prihoda koja se pritom odobrava ovisi o onome za što je ono iskorišteno.

  1. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
  2. Naplata jamstva
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #FinancijskaImovina, #Jamstvo, #NefinancijskaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo