Putni nalog kao vjerodostojna isprava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Putni nalog kao vjerodostojna isprava
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Putni nalozi često su predmet poreznog nadzora, a poduzetnici ponekad nisu u mogućnosti dokazati da je službeni put doista obavljen te je li uopće riječ o službenom putu. Kako se isplate dnevnica i drugih troškova u nadzoru ne bi proglasilo plaćom, porezni obveznik treba voditi računa o tome da putni nalozi budu vjerodostojne isprave za knjiženje. Autorica u članku obrađuje najčešće dvojbe kod isplate dnevnica i ostalih putnih troškova.

  1. Uvod
  2. Sadržaj putnog naloga u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak
  3. Vjerodostojnost sadržaja putnog naloga i obračuna putnih troškova
Hashtags:
#LocoVožnja, #PutniNalozi, #SlužbeniPut, #Vjerodostojnost