Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Stranica:
122.
Autor/i:
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije, odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja cijene zajmova unutar grupe MTD kao najčešće financijske transakcije, a sve u skladu s OECD-ovim Smjernicama financijskih transakcija koje će biti ugrađene u sljedeće izdanje Smjernica OECD-a. Prikazan je i osvrt na pitanja vezana uz određivanje cijena zajmova (kamata) čiji prekomjerni odbitci pružaju mogućnost erozije porezne osnovice.

  1. Uvod
  2. Opći pojmovi kod zajmova unutar grupe
  3. Točno definiranje transakcije
  4. Odabir i primjena najprikladnije metode transfernih cijena
  5. Kapitalno financiranje ili financiranje dugom
  6. Pristupi porezu na dobitak kod donošenja odluka o financiranju MTD-a
  7. Ograničenja priznavanja troškova kamata na zajmove u hrvatskom zakonodavstvu
Hashtags:
#Grupe, #Kamate, #KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #PoreznoPriznatiTrošak, #PovezanaDruštva, #TransferneCijene