Revizija povećanja temeljnog kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Čest je slučaj dokapitalizacije u društvima. Osobito u j.d.o.o.-u gdje postoje objektivni razlozi da se temeljni kapital uveća do svote od 20.000,00 kn, nakon čega prestaje obveza oblikovanja zakonskih pričuva. Zakon o trgovačkim društvima određuje načine povećanja temeljnog kapitala te potrebne dokumente koje društvo mora priložiti kod podnošenja prijave za upis u sudski registar. Jadan od dokumenata je i revizorsko mišljenje o zadnjim financijskim izvješćima.

Kako u tom slučaju treba provesti reviziju povećanja temeljnog kapitala, objašnjeno je u članku.

  1. Načini povećanja temeljnog kapitala
  2. Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima
  3. Povećanje kapitala pretvaranjem rezervi društva u temeljni kapital
Hashtags:
#PovećanjeTemeljnogKapitala, #PunaRevizija, #Revizija, #ZadržaniDobitak