Skupljanje i prodaja samoniklog bilja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Skupljanje i prodaja samoniklog bilja
Stranica:
160.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Samoniklo bilje odavno se koristi u različite svrhe – za kozmetičke pripravke, kao lijek ili kao hrana. Kako je riječ o bogatstvu šuma i polja koje treba i zaštititi, skupljanje i prodaja samoniklog bilja posebno su zakonski uređeni. Tko se može baviti skupljanjem i prodajom samoniklog bilja i na koji način, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za obavljanje djelatnosti
  3. Organizacijski oblici za obavljanje djelatnosti skupljanja samoniklog bilja
  4. Prodaja samoniklog bilja
  5. Zaključak
Hashtags:
#OPG, #Paušalci, #PaušalnoOporezivanje, #PaušalnoOporezivanjeOPG-a