GDPR – izravni marketing i zaštita ispitanika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
GDPR – izravni marketing i zaštita ispitanika
Stranica:
177.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Izravni marketing možemo definirati kao neposrednu (izravnu) komunikaciju voditelja obrade osobnih podataka s potencijalnim kupcima (potrošačima) putem različitih medija, kao što su telemarketing, pošta, katalozi, letci, društvene mreže, slanje newslettera i slično.

S obzirom na povećani rizik od povrede prava i sloboda ispitanika prilikom takve obrade osobnih podataka, autorica u članku sažeto objašnjava koja prava ispitanici imaju prilikom takve obrade osobnih podataka.

  1. Uvod
  2. Temeljni pojmovi
  3. Zaštita prava ispitanika
Hashtags:
#AZOP, #GDPR, #ZaštitaIspitanika, #ZaštitaOsobnihPodataka