Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe
Stranica:
180.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Krajem studenoga 2020. godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima se, između ostaloga, donosi i novost po kojoj se svi prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnose nadležnom sudu koji ih potom povjerava u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda.

U međuvremenu je donesen i pravilnik kojim se propisuju obrasci u ovršnom postupku, način elektroničke komunikacije i način dodjele predmeta u rad javnim bilježnicima.

Na osnovi tih zakonskih izmjena i dopuna te novog pravilnika ustanovljene su osnove elektroničke ovrhe.

O toj ovrsi te pokretanju ovrhe na temelju vjerodostojne isprave putem novog obrazaca, pišemo u članku.

  1. Uvod
  2. Zakonska osnova instituta
  3. Mali rječnik elektroničke ovrhe
  4. Način i pravni temelj pristupa sustavu
  5. Podnošenje prijedloga u elektroničkom obliku
  6. Postupanje po prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
  7. Dostava prijedloga za ovrhu
  8. Elektronička ovrha na novčanim sredstvima
Hashtags:
#ElektroničkaOvrha, #JavniBilježnici, #Ovrha, #OvršniZakon