Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Stranica:
195.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Među obvezno-pravne institute koji služe očuvanju stvarne vrijednosti činidbe spadaju dva mehanizma koje stranke uređuju ugovornim klauzulama – indeksna klauzula i klizna skala. Do sada su u praksi one bile dosta zasjenjene analizama i raspravama o nekim drugim zaštitnim klauzulama.

No, posebno kod graditeljstva – ugovora o građenju, u vrlo se kratkim razdobljima pojavljuju promjene cijene elemenata na temelju kojih se određuje cijena radova, što pozornost usmjerava na institute koji u određenim situacijama i kod određenih vrsta ugovaranja cijene pružaju mogućnost korekcije tih cijena, a time i očuvanje stabilnosti stvarne vrijednosti izvedenih radova.

Do sada su se gotovo svi mehanizmi obrađeni u ovome članku u praksi razmatrali u kontekstu ugovornih odnosa (dugoročnih ili srednjoročnih), a da se sada njihovo pojavljivanje pokazuje smislenim i opravdanim i kod ugovora na vrlo kratak rok.

  1. Uvod
  2. Indeksna klauzula u obveznom pravu
  3. Upis hipotekarnog osiguranja tražbine iskazane pomoću indeksne klauzule u zemljišne knjige
  4. Klizna skala
  5. Promjena cijena kod ugovora o građenju
  6. Zaključak
Hashtags:
#IndeksnaKlauzula, #KliznaSkala, #UgovorOGrađenju, #ZOO