Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH
Stranica:
202.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Strani državljani (i državljani EGP-a i državljani trećih zemalja) mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, pod jednakim uvjetima koji, u skladu s odredbama posebnih propisa, za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za hrvatske državljane. Međutim, iako strani državljani mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, pod jednakim uvjetima koji za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za državljane RH, ipak za strane državljane kao osnivače odnosno članove trgovačkog društva („vlasnike“) mogu postojati i određene dodatne obveze koje proizlaze iz odredaba Zakona o strancima i Zakona o državljanima EGP-a. Dodatne obveze ovise o tome hoće li strani državljanin u društvu koje osniva obavljati rad, odnosno hoće li se u društvu koje osniva samozapošljavati ili će obavljati funkcije člana društva („vlasnika“) odnosno člana uprave (direktora), bez sklapanja ugovora o radu u društvu koje osniva.

  1. Uvod
  2. Trgovačka društva i podjela trgovačkih društava
  3. Osnivanje trgovačkih društava
  4. Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH
  5. Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkog društva u RH
  6. Državljani EGP-a kao osnivači trgovačkog društva u RH
Hashtags:
#DržavljaniTrećihDržava, #OsnivanjeTrgovačkogDruštva, #StraniDržavljani, #StraniDržavljaniOsnivačiDruštva, #StraniOsnivači, #ZakonOStrancima