Sindikati

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Sindikati
Stranica:
208.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Sindikati su kao pravna osoba osnovani u skladu s posebnim zakonom, ali na njihov rad primjenjuje se i poveći broj općih propisa koji im često daju poseban položaj. Stoga je potrebno promotriti sindikat iz različitih točaka kako bi se jasno odredio njegov položaj i objasnilo okruženje u kojemu on djeluje. U ovom je članku težište na financijskom poslovanju sindikata.

  1. Uvod
  2. Sindikati i njihove podružnice
  3. Porezno okruženje
  4. Računovodstvo
  5. Financijsko izvještavanje, planiranje, samoprocjena i revizija
  6. Zaključak
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Sindikat