Novi Zakon o gospodarenju otpadom – jesmo li riješili sva otvorena pitanja financiranja sustava?

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Novi Zakon o gospodarenju otpadom – jesmo li riješili sva otvorena pitanja financiranja sustava?
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor u članku daje osvrt na dio odredaba novog Zakona o gospodarenju otpadom, kojim se u područje gospodarenja otpadom u hrvatskom zakonodavstvu određuje cijena javne usluge kao zbroj cijene za količinu predanoga miješanog komunalnog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge, uz prenošenje određenih rješenja iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

  1. Uvodni osvrt
  2. Možemo li imati održiv i učinkovit sustav gospodarenja komunalnim otpadom
  3. Što govori zakon o javnoj usluzi skupljanja komunalnog otpada
  4. Cijena javne usluge – ključno pitanje Zakona o gospodarenju otpadom
  5. Naknada za odlaganje otpada i poticajna naknada
  6. Zaključak
Hashtags:
#CijenaJavneUsluge, #GospodarenjeOtpadom, #JavneUsluge