Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave, ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštene voditi poslove poslodavca, ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu na odredbe o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini.

U takvom slučaju postavlja se pitanje prava na isplatu i (ne)oporezivosti otpremnine, što predstavlja i predmet razmatranja u ovome članku.

  1. Uvod
  2. O pravu na otpremninu
  3. Otpremnina člana uprave ili izvršnog direktora koji je u radnom odnosu
  4. Otpremnina članu uprave ili izvršnom direktoru koji odlazi u mirovinu

Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Otpremnine, #RukovodećeOsoblje