Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Autorica u članku razmatra aktualna pitanja provedbe ovršnog postupka u poreznim stvarima. Naime, ako je porezni dug dospio, ovršni se postupak provodi radi prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja. U skladu s načelima ovrhe, ovršni se postupak na računima ovršenika neće provoditi ako je porezni dug manji od 200,00 kn koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka. Neće se ni provoditi ovrha pljenidbom pokretnina ni podnositi prijedlog za ovrhu na nekretninama ako je svota poreznog duga manja od 1.000,00 kn. Postupak prisilne naplate poreznog duga provodi se na temelju isprava (ovršnih i vjerodostojnih) donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava.

  1. Uvod
  2. Prisilna naplata javnih davanja
  3. Mjere ovršnog postupka koje provode područni uredi Porezne uprave
  4. Donošenje rješenja o ovrsi
  5. Pljenidba dospjele novčane tražbine koju ovršenik ostvaruje kod poslodavca
  6. Iznimni slučajevi kada je moguće otpisati dospjelo porezno dugovanje
  7. Otpis neznatnoga poreznog duga
  8. Zaključak
Hashtags:
#Ovrha, #PorezniDug, #PorezniPostupak