Promjena namjene poljoprivrednih zemljišta u građevinska

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Promjena namjene poljoprivrednih zemljišta u građevinska
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.
Sažetak:

U članku se donosi pregled trenutačnog uređenja poljoprivrednih zemljišta u RH, objašnjavaju se osnovni pojmovi poput osobito vrijedno i vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište, građevinsko područje i građevinsko zemljište. Nadalje, prikazuje se visina naknade za promjenu namjene različitih tipova poljoprivrednog zemljišta i izdvojene situacije kada je investitor oslobođen od plaćanja naknade. Na kraju se opisuje postupak promjene namjene, od podnošenja zahtjeva do upisa.

  1. Uvod
  2. Poljoprivredno zemljište – pojam i uređenje
  3. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta – naknada
  4. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta – postupak
  5. Zaključak
Hashtags:
#PoljoprivrednoZemljište, #PrenamjenaZemljišta