Hrvatsko društvo ortodonata protiv AZTN-a – upravni spor

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Hrvatsko društvo ortodonata protiv AZTN-a – upravni spor
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Sažetak:

U članku se izlaže presuda Vrhovnog suda RH od 2. ožujka 2021. godine kojom je u povodu izvanrednoga pravnog lijeka preinačeno rješenje Visokoga upravnog suda RH od 5. ožujka 2015. godine i potvrđeno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 12. lipnja 2014. godine. U članku se najprije predstavljaju utvrđenja iz rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojim je utvrđen zabranjeni horizontalni sporazum (kartel) sklopljen od strane Hrvatskog društva ortodonata. U nastavku se izlaže Presuda Visokoga upravnog suda RH od 5. ožujka 2015. godine kojom je poništeno navedeno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te izvanredni pravni lijek koji je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnijela Državnom odvjetništvu RH protiv presude Visokoga upravnog suda RH. Središnji dio rada obrađuje presudu Vrhovnog suda od 2. ožujka 2021. godine kojom se uvažava podneseni izvanredni pravni lijek, preinačuje presuda Visokoga upravnog suda RH od 5. ožujka 2015. godine i potvrđuje rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

  1. Uvod
  2. Rješenje AZTN-a od 12. lipnja 2014. godine: kartel Hrvatskog društva ortodonata
  3. Presuda VUSRH-a od 5. ožujka 2015. godine: poništenje rješenja AZTN-a
  4. Izvanredni pravni lijek: zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćnosti presude
  5. Presuda Vrhovnog suda od 2. ožujka 2021. godine: potvrda rješenja AZTN-a
  6. Značenje presude Vrhovnog suda
  7. Zaključak
Hashtags:
#AZTN, #IzvanredniPravniLijekovi, #UpravniSpor