Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
91.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. Nomotehnika
  2. Jedna misao u jednoj rečenici pravnog teksta
  3. Odredba „ključ u ruke“
  4. „Viđeno – kupljeno“
Hashtags: