Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:

Posebni porezi i trošarine

  • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
  • Određivanje poreznog statusa proizvoda – sirup koji se koristi za izradu sladoleda
  • Tumačenje trošarinskih propisa – skladištenje i prodaja
  • Otvaranje trošarinskog skladišta u slobodnoj zoni
  • Polaganje instrumenta osiguran ja u svrhe izdavanja trošarinskog odobrenja

Hashtags: