Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
  • OBVEZNO PRAVO

58. Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji (čl. 1045. ZOO-a)

Uzimajući u obzir da u razdoblju kad je došlo do propuštanja poduzimanja radnji tuženik nije privremeno obavljao odvjetničku djelatnost i da mu je određena privremena zamjenica, da je u tom razdoblju bio na bolovanju, te da prema nalazu i mišljenju vještaka nije bio sposoban obavljati poslove odvjetnika i shvatiti posljedice eventualnih propusta u obavljanju djelatnosti, to i ovaj sud smatra da ne postoji odgovornost za štetu.

59. Naknada štete (čl. 1108. ZOO-a)

Prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da je kao vlasnik predmetne nekretnine uknjižena treća osoba te da tuženik nije vlasnik nekretnine na kojoj je došlo do pokliznuća i ozljeđivanja tužitelja uslijed poledice na platou zgrade, pa time ni odgovoran za održavanje predmetnog platoa u stanju koje osigurava prolaženje istim na siguran način.

60. Nepoštene ugovorne odredbe (čl. 49. ZZP-a)

Da bi neka odredba u potrošačkim ugovorima bila nepoštena potrebno je da se kumulativno ispune pretpostavke iz odredbe članka 49. Zakona o zaštiti.

61. Pravni nedostaci na stvari (čl. 431. ZOO-a)

Kada postoje prava trećih osoba koja kupca onemogućava da u cijelosti posjeduje, ogradi i koristi nekretninu koju je kupio i za koju je platio ugovorenu cijenu tada kupcu pripada pravo na razmjerno sniženje cijene ako ga prodavatelj ne oslobodi prava trećih.

62. Uređenje stana bez suglasnosti suvlasnika (čl. 1121. ZOO-a)

Radovi poduzeti u stanu radi uređenja i povećanja funkcionalnosti stana bez suglasnosti svih suvlasnika ne predstavljaju poslove koji ne trpe odgađanje.

  • STVARNO PRAVO

60. Nerazvrstana cesta (čl. 101. ZC-a)

To što je predmetna nekretnina i dalje uknjižena na 1. i 2. tuženika nije odlučno već je odlučno da predmetna nekretnina kao nerazvrstana cesta ima status javnog dobra u općoj uporabi.

61. Pošteni posjed nekretnina (čl. 18. ZV-a)

Kako u vremenskom periodu od pravomoćnosti rješenja o dosudi predmetnih nekretnina pa do primitka obavijesti tuženika nitko nije ometao u posjedovanju predmetnih nekretnina, a i da tužitelj u vremenskom periodu od preko dvije godine nije poduzimao nikakve radnje kojima bi tuženika obavijestio o svom pravu, prvostupanjski sud zaključuje da je tuženik bio pošteni posjednik predmetnih nekretnina.

62. Osnova za stjecanje vlasništva (čl. 126. ZV-a)

Zaključak, kao odluka suda, predstavlja pravnu osnovu za stjecanje suvlasništva tužitelja samo u odnosu na 240/1193 dijela predmetne nekretnine a koji suvlasnički dio je bio upisan na ime ovršenice D.-B. R..

63. Stjecanje vlasništva za korist udruga (čl. 38. ZU-a)

Udruga koja je pravni slijednik bivše društvene organizacije nastavlja koristiti nekretnine na kojima je njegov prednik imao pravo raspolaganja ili korištenja, s tim da ih se ne može dati u zakup ili na bilo koji drugi način opteretiti niti ih prodati ili na bilo koji drugi način otuđiti.

64. Brisovna tužba (čl. 129. ZZK-a)

Osnovan je tužbeni zahtjev za utvrđenjem nevaljanosti uknjižbe i za brisanjem upisa te uspostavom ranijeg zemljišnoknjižnog stanja kada je kupac na temelju nepostojećeg ugovora upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik predmetne nekretnine.

65. Načelo povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga (čl. 388. ZV-a)

Osoba koja je stekla pravo vlasništva pretvorbom prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta može suprotstaviti svoje stečeno pravo daljnjim stjecateljima vlasništva na predmetnim nekretninama jer isti ne uživaju zaštitu povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga.

66. Nedopuštenost ovrhe - predmnjevani vlasnik (čl. 120. ZV-a)

Nedostatak dobre vjere ne može se prigovoriti nekome samo iz razloga što nije istraživao izvaknjižno stanje.

  • OBITELJSKO PRAVO

9. Uzdržavanje punoljetnog djeteta (čl. 290. OBZ-a)

S obzi

Hashtags: