Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 10.2021
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:
 • Zaračunavanje građevinskih usluga općini
 • Prijenos porezne obveze propisan čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosi se na sve porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).
 • Priznavanje troška ugovornih penala
 • Ugovorne strane mogu ugovoriti kaznu (penal) u novčanoj svoti ili nekoj drugoj materijalnoj koristi, a koju se dužnik obvezuje isplatiti / pribaviti vjerovniku ako ne ispuni obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.
 • Oporezivanje pristupa izložbi
 • Mjesto obavljanja usluga pristupa izložbama i sajmovima te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.
 • Ugovaranje povećane plaće
 • Ugovor o radu ne mora sadržavati odredbu o povećanoj plaći (dodatcima na plaću), već se to može utvr diti pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom
 • Prekovremeni rad trudne radnice
 • Radnica koja je trudna može raditi u prekovremenom radu pod uvjetom da dostavi poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile
 • Spajanje i radni odnosi
 • Spajanje, kao statusna promjena, ne dovodi do promjene statusa zaposlenih u trgovačkim društvima koja se spajaju
 • Otkazni rok – početak tijeka toga roka
 • Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu bez obzira na to otkazuje li ugovor o radu radnik ili poslodavac
Hashtags: