Vođenje poreznih evidencija U-RA i I-RA u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Vođenje poreznih evidencija U-RA i I-RA u sustavu PDV-a
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: