Izuzetno niska ponuda u postupcima javne nabave

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Izuzetno niska ponuda u postupcima javne nabave
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Članak analizira normativno uređenje instituta izuzetno niske ponude u važećim propisima te izlaže najčešće dvojbe u primjeni tog instituta u praksi kroz značajnije odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske te Suda EU-a. U članku se razrađuju pravila postupanja naručitelja u slučaju sumnje u izuzetno nisku ponudu te njegove ovlasti i obveze u slučaju da nakon zatraženih objašnjenja ponuditelja ocijeni da je ponudu potrebno odbiti kao izuzetno nisku.

  1. Uvod
  2. Rizici vezani za izuzetno nisku ponudu i razlozi zbog kojih dolazi do izuzetno niske ponude
  3. Uređenje u važećoj Direktivi
  4. Važeće odredbe Zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa
  5. Razlika između izuzetno niske ponude i prosječne tržišne cijene
  6. Izuzetno niske ponude kod ugovora o javnoj nabavi usluga
  7. Zaključak
Hashtags:
#IzuzetnoNiskaPonuda, #JavnaNabava