Uredsko poslovanje – administrativno-tehnička obrada akta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Uredsko poslovanje – administrativno-tehnička obrada akta
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10. srpnja 2021. godine. S razlozima za njezino donošenje i najvažnijim novostima u postupanju s predmetima i pismenima upoznali smo se u člancima u prethodnim dvama brojevima ovog časopisa. U ovom članku autorica detaljnije upoznaje s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju kojima se uređuje administrativno-tehnička obrada akta.

  1. Službeno dopisivanje
  2. Elektronički potpis i elektronički pečat
  3. Interni akt
  4. Zaglavlje akta
  5. Sadržaj i raspored dijelova neupravnog akta
  6. Potvrđivanje po hijerarhiji i potpisivanje akta
  7. Akti označeni stupnjem tajnosti
  8. Valjanost e-Dokumenta i obrasci
  9. Potvrda izvršnosti ili pravomoćnosti upravnog akata
  10. Zaključno
Hashtags:
#ElektroničkiPotpis, #UredskoPoslovanje