Osobe s pravnim interesom u uređenju Zakona o obveznim odnosima

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Osobe s pravnim interesom u uređenju Zakona o obveznim odnosima
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sažetak:

Neovisno o tome jesu li ugovorne ili izvanugovorne provenijencije, u obveznim odnosima pojavljuju se dvije pozicije – vjerovnik i dužnik. Relativnost obveznog odnosa podrazumijeva da se on i njegovi učinci odnose na te dvije pozicije, a da je za sve treće osobe to stvar među drugima koja ih se ne tiče (res inter alios). Međutim, takvo je pojednostavljeno shvaćanje načelno, ne i beziznimno. To pokazuje primjer niza trećih osoba koje se pojavljuju u vezi s tim obveznim odnosima, doduše ne kao njihove strane, nego kao subjekti na koje se prenose učinci tuđih ugovora, primjerice, u područje njihovih prava, obveza, pozicija, statusa i sl. Za te treće osobe ZOO ne rabi ujednačen naziv, ali ih se svejedno može okarakterizirati kao osobe s pravnim interesom u tuđem obveznom odnosu. U ovom se članku analiziraju te treće osobe i problematika pravnog interesa koja im omogućuje da s tuđim obveznim odnosima budu na neki način povezane, a da pritom ne postaju njihovi subjekti. U prvom redu analiziraju se osobe označene kao zainteresirane osobe, treće osobe s pravnim interesom, osobe s pravnim interesom te zašto ih u konkretnim obveznim odnosima ZOO spominje i uređuje njihov položaj i ovlasti.

  1. Uvod
  2. Zaključak
  3. Zainteresirana osoba
  4. Osoba koja ima (neki) pravni interes
  5. Izrijekom naznačeni pravni interes treće osobe u ZOO-u
  6. Pravni interes u obveznom pravu i njegove odrednice
  7. Zaključak
Hashtags:
#PravniInteres, #ZainteresiranaOsoba, #ZOO