Aktualnosti u obračunu primitaka likvidatora

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Aktualnosti u obračunu primitaka likvidatora
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku na detaljan i transparentan način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz računovodstveno-porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora, uz prikaz oglednih primjera vezanih za materiju koja se razmatra.

  1. Uvod
  2. Likvidatori obvezno podmiruju doprinose
  3. Utvrđivanje plaće za likvidatora
  4. U kojem slučaju se likvidatoru utvrđuje godišnja osnovica za obračun doprinosa
  5. Primitci likvidatora koji nisu u radnom odnosu
  6. Likvidatori umirovljenici
Hashtags:
#Likvidacija, #PoložajLikvidatora