Napad na službenu osobu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Napad na službenu osobu
Stranica:
88.
Autor/i:
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:
p class="pas">Autori u članku razmatraju kaznena djela iz skupine kaznenih djela protiv javnog reda, s posebnim osvrtom na kaznena djela „Napada na službenu osobu“ te kaznena djela prisile prema određenim skupinama službenih osoba u širem značenju. U radu se razrađuje pojam službene osobe, daje se prikaz i analiziraju počinjena kaznena djela protiv javnog reda u odnosu na ostala kaznena djela, prikazuje korelacija prijavljenih osoba u odnosu na podignute optužnice i osuđene počinitelje tih kaznenih djela te na kraju razmatra učinak izmjena i dopuna Kaznenog zakona.

  1. Uvod
  2. Kaznena djela prema službenim osobama
  3. Analiza i usporedba počinjenih kaznenih djela prema službenim osobama u razdoblju od 2016. do 2020. godine
  4. Zaključna razmatranja
Hashtags:
#NapadNaSlužbenuOsobu, #SlužbenaOsoba