Kada i kako primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Kada i kako primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:

Osnovno je pravilo da zemljišnoknjižni sud postupa prema pravilima Zakona o zemljišnim knjigama. Ako odredbama Zakona o zemljišnim knjigama nije drukčije određeno, zemljišnoknjižni sud postupa prema pravilima izvanparničnog postupka. Tek u situacijama kada se ne mogu primijeniti niti odredbe Zakona o zemljišnim knjigama niti pravna pravila izvanparničnog postupka, dolazi do primjene Zakona o parničnom postupku, i to samo kada je takva primjena moguća i svrsishodna. Autorica u članku stoga obrazlaže koje je odredbe Zakona o parničnom postupku moguće primijeniti u zemljišnoknjižnom postupku.

  1. Uvod
  2. Primjena ZPP-a u redovitom zemljišnoknjižnim postupcima
  3. Koje odredbe ZPP-a nije moguće primijeniti u zemljišnoknjižnom postupku
  4. Koje odredbe ZPP-a se primjenjuju u zemljišnoknjižnom postupku
  5. Zaključak
Hashtags:
#ZemljišnjeKnjige, #ZemljišnoknjižniPostupak, #ZPP