Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
96.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. Pravna stečevina Europske unije
  2. Kriptovaluta
  3. Due diligence
  4. Respiro rok
  5. Registar i evidencija
Hashtags: