Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima
  • Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge
Hashtags: