Uvodnik - Inspiracija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Uvodnik - Inspiracija
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Sažetak:
Hashtags: