Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kraj godine uobičajeno je vrijeme kada se daruje poslovnim partnerima kao zahvala za dosadašnju suradnju te kao zalog dobre buduće suradnje. No, poslovni partneri mogu se ugošćavati i može im se darivati tijekom cijele godine, a odluku o tome donosi poduzetnik u skladu sa svojim mogućnostima. S ciljem povećanja prodaje i bolje „vidljivosti“ proizvoda i usluga na tržištu, provode se različite promidžbene aktivnosti. O razlikama između reprezentacije i promidžbe te o njihovu poreznom položaju i računovodstvenom praćenju, pročitajte u nastavku članka.

  1. Porezni položaj troška reprezentacije
  2. Zaključak
  3. Porezni položaj troška promidžbe i davanja uzoraka
  4. Utjecaj troškova reprezentacije i promidžbe na osnovicu poreza na dobitak
  5. Računovodstveno praćenje troškova reprezentacije i promidžbe
  6. Zaključak
Hashtags:
#Darovanje, #TroškoviPromidžbe, #TroškoviReprezentacija