Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnici barem jednom godišnje, s krajem poslovne godine, moraju provesti popis imovine i obveza. Tijekom popisa provjeravaju se količinska i vrijednosna stanja bilančnih pozicija društva te se evidentiraju popisne razlike. Takav je postupak važan zbog ispunjenja temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je iskazivanje istinitog i poštenog (objektivnog) financijskog položaja društva. Kako se u propisima ne uređuju postupci popisa, u članku se daju praktična rješenja za provedbu popisa.

  1. Uvod
  2. Godišnji popis imovine i obveza
  3. Organizacija godišnjeg popisa
  4. Provedba godišnjeg popisa
  5. Umjesto zaključka
Hashtags:
#GodišnjiPopis, #Inventura, #PopisImovine, #PopisneRazlike, #PopisObveza