Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Nakon provedenog popisa i utvrđenih popisnih razlika, provodi se njihovo knjiženje koje se temelji na odluci uprave društva. Odluka uprave društva sadržava podatke o vrstama popisnih razlika, odgovornosti za njihov nastanak te način knjiženja. Porezno i računovodstveno postupanje s popisnim razlikama prvenstveno ovisi o uzroku njihova nastanka i utvrđenoj odgovornosti. O poreznom položaju i računovodstvenom postupanju s popisnim razlikama na imovini kod obveznika poreza na dobitak, pročitajte u nastavku članka.

  1. Nastanak i vrste popisnih razlika
  2. Primjena odluka HGK-a i internih akata poduzetnika
  3. Porezni položaj popisnih razlika
  4. Računovodstveno praćenje popisnih razlika
  5. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiPopis, #Inventura, #Manjak, #PopisImovine, #PopisneRazlike, #PopisObveza, #Višak