Primljeni dar i naplata potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Primljeni dar i naplata potraživanja
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Teme ovoga proračunskog praktikuma su primljeni dar u financijskoj imovini i naplata potraživanja koje je iskazano u kunama. Ako proračunska osoba dobije dar u financijskoj imovini, smatramo da treba iskazati prihod i izdatak. Kada se potraživanje u kunama naplati u stranim sredstvima plaćanja koja na svoj račun ne primi proračunska osoba nego osoba koja ima pravo raspolagati tim sredstvima, a onda njoj doznači kune, ne iskazuje se tečajna razlika.

  1. Primljeni dar u financijskoj imovini
  2. Naplata potraživanja od strane osobe
Hashtags:
#Darovanje, #Darovi, #NaplataPotraživanja, #ProračunskiKorisnici