Posebnosti godišnjeg obračuna i knjiženja proizvodne djelatnosti za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna i knjiženja proizvodne djelatnosti za 2001.
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Sažetak:
Financijsko izvješćivanje za jednogodišnje razdoblje poslovanja obveza je svakog trgovačkog društva. Tome prethode opsežni poslovi u računovodstvu, a među njima važno mjesto imaju obračuni poslovanja u proizvodnim djelatnostima u usporedbi s drugim djelatnostima. Zatim, aktivnost proizvodnje rezultira zalihama procesa i zalihama finalnih učinaka, koji čine poziciju bilance sa stanjem 31. prosinca 2001. a za koje je potrebno osigurati pouzdane podatke i pošteno iskazivanje njihove vrijednosti. Od obračuna proizvodne aktivnosti očekuju se saznanja o učinkovitosti ustroja društva i poslovnih odluka koje je donosila i provodila uprava društva, itd. U nastavku ukazuje se na bitne računovodstvene postupke primjenjivane kod godišnjeg obračuna proizvodne djelatnosti.
Hashtags: