Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i davanje pozajmice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i davanje pozajmice
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine koja je kupljena iz primljenoga novčanog dara te davanje pozajmice koja se djelomično otpisuje. Pri prodaji dugotrajne nefinancijske imovine koja se amortizira i koja je kupljena iz primljenoga novčanog dara mora se uzeti u obzir volja darovatelja i odgovarajuće se postaviti u odnos s do tada odgođenim prihodima. Kada se otpisuje potraživanje za prethodno dani zajam, mora se poštovati procedura naplate potraživanja te se mora pripaziti treba li tako oprošteno potraživanje opteretiti nekim javnim davanjima.

  1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine koja je nabavljena iz dara
  2. Dana pozajmica
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Pozajmice, #ProdajaImovine