Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ako poslodavac tijekom 2021. godine nije isplatio nagradu za radne rezultate, može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote od 5.000,00 kn neoporezivo. Jednako tako, osim prigodnog darivanja radnika i posljednje plaće u godini (u pravilu plaće za studeni) može isplatiti i još jednu plaću koju u praksi nazivamo trinaesta plaća. O tome pišemo u nastavku članka.

  1. (Ne)oporeziva nagrada za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje
  2. Isplata trinaeste plaće
  3. Isplata oporezive trinaeste plaće mladim osobama i osobama koje se prvi put zapošljavaju
Hashtags:
#NagradaZaRadneRezultate, #TrinaestaPlaća