Kapitalni dobitci ostvareni u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Kapitalni dobitci ostvareni u 2021. godini
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti te imovine. Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak, u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2021. godine. Kapitalnim primitkom smatraju se i vrijednosti koje nastaju

Razlika između prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine predstavlja kapitalni dobitak (eng. capital gains) na koji se obračunava dohodak od kapitala. Dohodak od kapitala ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se konačnim dohotkom te se za takve primitke ne može podnijeti godišnja prijava poreza na dohodak.

  1. Što se smatra kapitalnim dobitkom
  2. Kada je kapitalni dobitak neoporeziv
  3. Otuđenje financijske imovine stečene darovanjem između srodnika i nasljeđivanjem
  4. Oporezivanje kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica
  5. Primitci ostvareni od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja
  6. Porezni tretman trgovanja kriptovalutama
  7. Kapitalni primitci s osnove prodaje udjela
  8. Kapitalni primitci ostvareni iz inozemstva ili ostvareni u inozemstvu
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #KapitalniDobitci, #KapitalniGubitci, #KriptoValute