„Klasično“ premještanje dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
„Klasično“ premještanje dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
Stranica:
168.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U časopisu RRiF, br. 4/20., pisali smo o novim pravilima koja se odnose na „aranžmane“ premještanja dobara s motrišta PDV-a te smo u tom članku dali detaljna objašnjenja koja su vezana uz navedene „aranžmane“. U ovome članku autorica obrazlaže pravila koja se odnose na „klasično“ premještanje dobara unutar EU-a odnosno pravila koja su vezana uz dobra koja za potrebe svog poslovanja otprema ili prevozi sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu pri čemu se hrvatski porezni obveznik treba registrirati za potrebe PDV-a u drugoj državi članici EU-a.

  1. Definiranje „klasičnog“ premještanja dobara unutar EU-a
  2. Uvjeti za primjenu „klasičnog“ premještanja dobara unutar EU-a
  3. „Klasično“ premještanje dobara iz RH u drugu državu članicu EU-a
  4. Carinski postupak 42 u RH i „klasično“ premještanje dobara iz RH u drugu državu članicu EU-a
  5. Koje se transakcije ne smatraju „klasičnim“ premještanjem dobara unutar EU-a
  6. Zaključak
Hashtags:
#IsporukeUnutarEU, #PremještanjeDobara, #RegistracijaZaPotrebePDV