Najavljena reforma međunarodnog oporezivanja (digitalnih) poduzeća od 2023. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Najavljena reforma međunarodnog oporezivanja (digitalnih) poduzeća od 2023. godine
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

Pod okriljem OECD-a pokrenuta je inicijativa za reformom međunarodnog oporezivanja (dobitaka) poduzeća za koju se očekuje da će 2023. godine biti realizirana. Ministri financija država G-20 u više su navrata iskazivali potrebu za postizanjem međunarodnog suglasja o poreznim izazovima koje nameće sve veća digitalizacija gospodarstva. Tim se povodom otprilike 140 država usuglasilo o pravednoj raspodjeli prava oporezivanja i o globalnom efektivnom minimalnom oporezivanju s jednom jedinstvenom poreznom stopom od 15 %. Takva reforma predstavlja, može se reći, revoluciju međunarodnoga poreznopravnog poretka.

  1. Minimalno oporezivanje i porezna pravednost
  2. Digitalizacija gospodarstva i porezne posljedice
  3. Vremenski slijed provedbe najavljene reforme
  4. Minimalna porezna stopa i poduzeća na koja će se primjenjivati
  5. Kako će se ubuduće dijeliti porezni prihodi
Hashtags:
#DigitalnaEkonomija, #DigitalniPorez, #MeđunarodnoOporezivanje, #OECD, #PoreznaUtočišta