Posebnosti u pripremi godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Posebnosti u pripremi godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Primjena novog Zakona i Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 127/00. i 54/01.) nametnula je trgovcima novi odnos naspram nekih rashoda u poreznom razdoblju. Stoga je i cilj ovoga članka ukazati na određene specifične poslovne događaje u svezi s obavljanjem trgovačke djelatnosti čiji je utjecaj na godišnji obračun osobito važan, kako bi se prije sastavljanja temeljnih financijskih izvješća ispravile eventualne pogreške i ispravno utvrdio rezultat poslovanja.
Hashtags: