Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
Stranica:
190.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je i ona koja se odnosi na istraživanje stranke koja je u odnosu s njima. Riječ je o temeljnom odnosu koji se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se mora provoditi pojačana dubinska analiza stranke odnosno u kojoj se mora provoditi pojednostavljena dubinska analiza, izrijekom su propisane kao i način njihove provedbe.

  1. Uvod
  2. Zaključak
  3. Pravni okvir
  4. Osnovni pojmovi
  5. Procjena rizika od PN/FT
  6. Dubinska analiza stranke
  7. Pojačani DAS
  8. Pojednostavljeni DAS
  9. Zaključak
Hashtags:
#DubinskaAnaliza, #FinancijskeTransakcije, #PoslovniOdnosi, #ProcjenaRizika, #SprječavanjePranjaNovca