Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti
Stranica:
202.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Obrtnici koji obavljaju samostalnu djelatnost i poljoprivrednici mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisani u registar obveznika PDV-a te ako im ukupni godišnji primitci po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000,00 kn. Kod paušalnog oporezivanja samostalne djelatnosti unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja prema poreznim razredima. 202

Međutim, konačna porezna obveza utvrđuje se prema ostvarenom prometu iskazanom na Obrascu PO-SD odnosno PO-SD-Z za zajednički obrt koji se za 2021. godinu dostavljaju nadležnoj ispostavi PU najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.

Opširnije o obvezama paušalista i predaji propisanih obrazaca može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Koje samostalne djelatnosti mogu plaćati porez paušalno
  3. uvjeti za paušalno plaćanje poreza
  4. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza i rokovi plaćanja
  5. Koje svote doprinosa plaćaju paušalisti za 2021. godinu
  6. Obveze kod prestanka uvjeta za paušalno oporezivanje
  7. Podnošenje izvješća za 2021. godinu
Hashtags:
#ObrazacPO-SD, #ObrtniciPaušalisti, #Paušalci