Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
212.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt, samostalno kao profesionalnu djelatnost te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, u pravilu su obveznici poreza na dohodak. Međutim, ako u tekućoj godini ostvare primitak veći od 7.500.000,00 kn, obvezni u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit, od prvog dana sljedeće godine umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak.

No, navedeni porezni obveznici mogu i dragovoljno promijeniti način oporezivanja ako Poreznoj upravi podnesu zahtjev za promjenu načina oporezivanja do kraja tekuće godine u kojemu izražavaju namjeru za promjenom načina oporezivanja. Ti porezni obveznici mogu ponovo promijeniti način oporezivanja s poreza na dobitak na porez na dohodak nakon isteka 3 godine, osim u određenim slučajevima o čemu Porezna uprava donosi rješenje.

 1. Uvodne napomene
 2. Prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
 3. Može li poduzetnik fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
 4. Sastavljanje početne bilance
 5. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
 6. Početna bilanca ako je imovina manja od obveza
 7. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini u sustavu poreza na dohodak smanjiti osnovicu poreza na dobitak u godini u kojoj je porezni obveznik postao obveznikom poreza na dobitak
 8. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
 9. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu te mogućnost isplate poduzetničke plaće
 10. Povratak s plaćanja poreza na dobitak na plaćanje poreza na dohodak
 11. Kako sastaviti početno stanje prilikom promjene načina oporezivanja s poreza na dobitak na porez na dohodak
 12. Promjena u plaćanju doprinosa
Hashtags:
#Dohodak, #ObrtniciDobitaši, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #PromjenaNačinaOporezivanja