Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini
Stranica:
228.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica. Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, uz mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba za područje Grada Zagreba, do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.

Ako županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnje paušalne svote turističke pristojbe, kao i za područje općine ili grada za koje nije osnovana turistička zajednica, primjenjuje se najniža svota turističke pristojbe odnosno najniži paušalna svota turističke pristojbe utvrđena Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe. Jednako tako Općinsko ili gradsko vijeće do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu donosi odluku hoće li se naplaćivati turistička pristojba za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu u unutarnjim vodama kada se nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

  1. Uvod
  2. Tko su obveznici plaćanja turističke pristojbe
  3. Kako turističku pristojbu plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojemu se obavlja ugostiteljska djelatnost
  4. Kako turističku pristojbu plaćaju osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma
  5. Kako turističku pristojbu plaća brod na kružnom putovanju
  6. Kako turističku pristojbu plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – “iznajmljivači”
  7. Kako turističku pristojbu plaćaju osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor
  8. Kako turističku pristojbu plaćaju osobe koje borave na plovilu (nautičari)
  9. Inspekcijski nadzor
  10. Prekršajne odredbe
Hashtags:
#Iznajmljivači, #TurističkaPristojba