Rokovi ispunjenja novčanih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Stranica:
247.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, primjenjuju se rokovi ispunjenja koji su određeni čl. 10.a - 14.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. 247

Kao nastavak već započete tematike iz prošlog broja ovoga časopisa, autori obrazlažu rokove ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava te posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze. 247

  1. Uvod
  2. Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika
  3. Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i osoba javnog prava
  4. Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze
  5. Mogućnost ugovaranja obročne otplate
  6. Rokovi ispunjenja novčanih obveza određeni odredbama ZOO-a
Hashtags:
#NovčaneObveze, #Rokovi, #RokoviIspunjenja, #RokoviPlaćanja, #ZatezneKamate