Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika i investitora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Posebnosti pripreme godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika i investitora
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Osim uobičajenih računovodstvenih poslova usmjerenih sastavljanju temeljnih financijskih i poreznih izvješća, u okviru svake djelatnosti postoje stanovite poslovne i obračunske situacije koje su svojstvene toj djelatnosti. Kod djelatnosti građevinarstva ove posebne situacije su aktualnije s obzirom na različite odnose koji se mogu javiti pri obavljanju i obračunavanju građevinskih radova.

Građevinske radove mogu obavljati građevinski poduzetnici kao izvođači ili podizvođači (kooperanti). Isto tako u ulozi građevinskog poduzetnika mogu se javiti i investitori koji grade nekretnine za tržište (za poznatog ili nepoznatog kupca). Računovodstveno se radovi i transakcije koje građevinski poduzetnici obračunavaju investitoru kao naručitelju radova sasvim drukčije prate nego se knjigovodstveno bilježi poslovni građevinski proces kod investitora koji je ujedno i građevinski poduzetnik. Ali i jedni i drugi pozornost trebaju usmjeriti na ispravno iskazivanje prihoda i troškova, mogućnost iskazivanja nedovršene proizvodnje, postupanje s predujmovima i depozitima, mogućnost dugoročnog rezerviranja troškova i dr. Osim toga, građevinski poduzetnici koji su ujedno i investitori pa prodaju građevine trebaju ispravno odrediti osnovicu poreza na dodanu vrijednost, jer su novoizgrađene nekretnine pod dva porezna zakona. O ovome smo opširnije pisali u našem časopisu RRiF br. 6/2001. (str. 21. i dalje) pa upućujemo i na taj članak.

Hashtags: