Darovanje nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Darovanje nekretnina
Stranica:
261.
Autor/i:
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U prošlome broju našega časopisa pisali smo o darovanju motornog vozila i broda te smo u sklopu te teme pisali i općenito o ugovoru o darovanju, odnosno njegovim značajkama. 261

U ovom broju nastavljamo s obradom tematike darovanja, prikazujući kako i pod kojim pretpostavkama se stječe pravo vlasništva na nekretninama darovanjem. 261

  1. Nekretnine - općenito
  2. Oblik ugovora o darovanju nekretnine
  3. Način stjecanja prava vlasništva na nekretnini na temelju ugovora o darovanju
  4. Porez na promet nekretnina – sažeto
  5. Ogledni primjer ugovora o darovanju nekretnine
  6. Zaključak
Hashtags:
#Darovanje, #Darovi, #Nekretnine, #UgovorODarovanju, #ZemljišneKnjige