Godišnji obračun djelatnosti servisa i sličnih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Godišnji obračun djelatnosti servisa i sličnih usluga
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U članku se razmatraju računovodstvena i porezna pitanja koja su proizašla kao posebnost u servisnim trgovačkim društvima i onima koja obavljaju sličnu uslužnu djelatnost. Naglasak je na razrješavanju pojedinih stanja i pojava s ciljem da se prigodom sastavljanja temeljnih financijskih i poreznih izvješća već imaju pripremljeni "čisti" podatci za konačnu obradu. Kako je taj završni dio u pretežitom dijelu jednak za sve poduzetnike, o tome će se dati upute u sljedećem broju časopisa.
Hashtags: