Godišnji obračun komunalnih i drugih društava koja primjenjuju MRS 20

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Godišnji obračun komunalnih i drugih društava koja primjenjuju MRS 20
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Posebnost godišnjeg obračuna trgovačkih društava koja u računovodstvenoj obradi poslovnih događaja uz druge Međunarodne računovodstvene standarde (dalje: MRS) primjenjuju i MRS 20 - Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći (Nar. nov., br. 2/00.) zastupljena je u nas najčešće u komunalnim društvima. U ostalim trgovačkim društvima mogu se povremeno pojaviti dotacije koje imaju značenje državnih potpora, pa treba računovodstveno postupati na istovjetan način, što sva ova društva u tom dijelu objedinjava MRS 20.

Tako uz komunalna trgovačka društva "državne potpore" mogu ostvarivati i ona koja ostvaruju poticajna sredstva za zapošljavanje, za određenu izgradnju ili proizvodnju, itd. Razrješavanje ovih pitanja je bitno radi ispravnosti računovodstvenog obuhvaćanja u godišnjem obračunu za 2001.

Hashtags: